تونل ساز ماشين

ماموریت ما همراه شما بودن تا انتهای پروژه است.

برق الکترونیک

ردیف نام دوره کد دوره مدت دوره تاریخ شروع دوره زمان برگزاری دوره شهریه ثبت نام آنلاین
1 دوره آموزشی برق و الکترونیک مقدماتی 1220 40 ساعت 1 مهر ماه 1396 مهر 96
2 دوره آموزشی برق و الکترونیک پیشرفته 1221 40 ساعت 1 مهر ماه 1396 مهر 96
افزودن به لیست درخواست فرم درخواست ثبت نام