تونل ساز ماشين

ماموریت ما همراه شما بودن تا انتهای پروژه است.

مکانیک و هیدرولیک

ردیف نام دوره کد دوره مدت دوره تاریخ شروع دوره زمان برگزاری دوره شهریه ثبت نام آنلاین
1 دوره آموزشی هیدرولیک مقدماتی 1230 60 ساعت 20 تیر ماه 1396 تیر 95
2 دوره آموزشی هیدرولیک پیشرفته 1231 40 ساعت 1 مرداد ماه 1396 شهریور 95
افزودن به لیست درخواست فرم درخواست ثبت نام