تونل ساز ماشين

ماموریت ما همراه شما بودن تا انتهای پروژه است.

اتوماسیون صنعتی

ردیف نام دوره کد دوره مدت دوره تاریخ شروع دوره زمان برگزاری دوره شهریه ثبت نام آنلاین
1 دوره آموزشی PLC مقدماتی 1240 40 ساعت 1 شهریور ماه 1396 مهر 96
2 دوره آموزشی PLC پیشرفته 1241 40 ساعت 1 مهر ماه 1396 مهر 96
افزودن به لیست درخواست فرم درخواست ثبت نام