تونل ساز ماشين

ماموریت ما همراه شما بودن تا انتهای پروژه است.

آشنایی با دستگاه های حفاری مکانیزه

ردیف نام دوره کد دوره مدت دوره تاریخ شروع دوره زمان برگزاری دوره شهریه ثبت نام آنلاین
1 دوره آموزشی آشنایی با دستگاه های TBM 1250 100 ساعت 1 مرداد ماه 1396 مهر 96
افزودن به لیست درخواست فرم درخواست ثبت نام