تونل ساز ماشين

ماموریت ما همراه شما بودن تا انتهای پروژه است.

پروژه انتقال آب های سطحی منطقه 21-22 تهران- جمع آوری و هدایت آبهای سطحی بزرگراه فتح (حدفاصل کانوانسرا سنگی تا حوضچه تعدیل سیلاب شهریار) به روش مکانیزه و با استفاده از دستگاه حفار TBM

با توجه به رشد فزاینده بافت شهری در مناطق 21 و 22 و تکمیل نبودن شبکه های اصلی و نیمه اصلی آبهای سطحی در این مناطق توسعه شبکه آبهای سطحی در این مناطق آخرین ویرایش طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران و مطالعات اجرایی آن در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا این پروژه تعریف و به مرحله اجرا رسیده است.

- جمع آوری آبهای سطحی بزرگراه فتح (حدفاصل بزرگراه آزادگان تا بلوار گلها ) و جمع آوری آبهای سطحی بزرگراه مخصوص (حد فاصل بزرگراه آزادگان تا رودخانه کن)
هدف از اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی بزرگراه فتح (حدفاصل بزرگراه آزادگان تا بلوار گلها) هدایت ایمن سیلاب 50 ساله حوضچه های بالا دست به تخلیه گاه ( کانال موجود در بزرگراه فتح و نهایتا رودخانه کن)، مد نظر قرار گرفته است.
هدف از اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی بزرگراه مخصوص (حدفاصل بزرگراه آزادگان تا رودخانه کن) هدایت ایمن سیلاب 50 ساله حوضچه های بالا دست به تخلیه گاه ( رودخانه کن) مد نظر قرار گرفته است.

(-0) (+0)

نظرات کاربران + فرم ارسال نظرات

ارسال نظر
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس پست الکترونیک
  • توضیحات
  • کد امنیتی :