تماس با ما  ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است
  قوانین و مقررات

  متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر شرکت تونل ساز ماشین، می‌باشد.


  1- مالکیت معنوی
  کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت تونل ساز ماشین، می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت شرکت تونل ساز ماشین، اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

  2- شرایط استفاده از خدمات سایت
  به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت تونل ساز ماشین، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.