تماس با ما  ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است
  مسئول شیفت
  کد کارشناس: #4-101
  مشخصات : مرد,35, متاهل
  تحصیلات :
  تجربه کاری
  - شرکت رهاب- توسعه مناب آب و نیروی ایران
  - پروژه انتقال آب نوسود
  - شرکت ابزارتونل پیشرو
  - شرکت فلات قاره - عملیات اکتشاف نفت (OEOC)
  مهارت های ویژه
  • دارای 2 گواهینامه ایمنی و 1 گواهینامه امداد و نجات از قرارگاه سازندگی قائم
  • دارای چندین گواهینامه استخراج و اکتشاف در زمینه معدن از سازمان نظام مهندسی
  جزئیات بیشتر >> بستن <<
  مسئول شیفت دانلود
  کد کارشناس: #4-102
  مشخصات : مرد,37, متاهل
  تحصیلات :
  تجربه کاری
  - پروژه انتقال آب شهدای بازی دراز
  - پروژه انتقال آب سد آزاد
  - پروژه مترو قم
  - پروژه تونل انتقال آب نوسود قطعه 1 الف – کرمانشاه
  - پروژه تونل انتقال آب نوسود قطعه 2 ب – کرمانشاه
  مهارت های ویژه
  • مونتاژ و دمونتاژ دستگاه TBM
  • رفع مشکل سیستم هاي کامپیوتري دستگاه و ارتباط شبکه مسیر تونل
  • تجزیه و تحلیل عملکرد حفاري و ارائه راهکار جهت بهبود روند حفاري
  • ارائه راهکار در خصوص عبور از شرایط سخت مثل : آب ، گاز و ریزش تونل و غیره
  جزئیات بیشتر >> بستن <<
  مسئول شیفت دانلود