تماس با ما  ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است
  نقشه بردار
  کد کارشناس: #6-101
  مشخصات : مرد,29, مجرد
  تحصیلات : لیسانس مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
  تجربه کاری
  - پروژه تونل انتقال آب نوسود قطعه 1 - ب
  - پروژه تونل سنتی و شبکه آبرسانی T2
  - پروژه تونل سنتی دسترسی کردی قاسمان
  - پروژه شبکه آبرسانی و مطالعات سد شرکت مهندسین مشاور ترازسنج
  مهارت های ویژه
  • توانای و تجربه انجام طراحی و محاسبات و سرشکنی شبکه مختصات تونل های طویل
  • توانایی و تجربه نصب و راه اندازی و رفع ایراد سیستم های نقشه برداری ZEDو TACSمربوط به دستگاه TBM
  • توانایی و تجربه کار با انواع دوربین های نقشه برداری و GPS های دو فرکانسه و انجام محاسبات سرشکنی آنها
  • توانایی پیاده سازی و کنترل تمامی عملیات های اجرایی عمرانی از قبیل راهسازی ، کانال ها و شبکه های آبرسانی و همچنین تونل های سنتی
  • آشنایی با منطق راهبری دستگاه های TBM از نوع Hard rockو EPB
  جزئیات بیشتر >> بستن <<
  نقشه بردار دانلود
  کد کارشناس: #6-102
  مشخصات : مرد,39, متاهل
  تحصیلات : کارشناسی عمران
  تجربه کاری
  - پروژه تونل نوسود قطعه 2- الف
  - پروژه تونل نوسود قطعه 1- ب جنوبی (بانیلوان)
  - پروژه تونل دسترسی کارگاه کردی قاسمان
  - پروژه تونل نوسود قطعه 2 - ب
  - پروژه راه سازی (آزمایش آسفالت ، قیر ، بتن و... )
  مهارت های ویژه
  جزئیات بیشتر >> بستن <<
  نقشه بردار دانلود
  کد کارشناس: #6-103
  مشخصات : مرد,27, متاهل
  تحصیلات : کاردانی معماری
  تجربه کاری
  - روژه تونل نوسود قطعه ب (به طول 21 کیلومتر)
  - پروژه تونل نوسود قطعه الف (به طول 6 کیلومتر)
  - اجرای تونل ، بند لیله ، کانال انحرافی ، مسیر دسترسی ، محوطه سازی و ....
  مهارت های ویژه
  • آشنا با انواع دوربین توتال استیشن ، تئودلیت و ترازباب های دیجیتالی و GPS های دستی
  • آشنایی با vmt,text,pps,z61,z62
  • آشنایی به Auto cad civil 3D land و Auto cad civil 3D map
  جزئیات بیشتر >> بستن <<
  نقشه بردار دانلود
  کد کارشناس: #6-104
  مشخصات : مرد,29, متاهل
  تحصیلات : دیپلم
  تجربه کاری
  مهارت های ویژه
  • پروژه عملیات حفاری مکانیزه شیب منفی
  • پروژه تونل انتقال آب نوسود (حفاری مکانیزه)
  • پروژه تصفیه خانه شهرستان سقز
  • پروژه انتقال خط لوله آب از سد آزادی به اسلام آباد غرب و کرند
  • پروژه انتقال آب دیره به مخزن سد زاگرس 3 کیلومتر طول تونل سنتی
  • پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه عسلویه
  • شرکت روان راه پارس
  • شرکت جنوب سازه
  • شرکت محور سازان
  جزئیات بیشتر >> بستن <<
  نقشه بردار دانلود